สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมบรรยายสิทธิประโยชน์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน รุ่นที่ ๒

02 สิงหาคม 2565